Påmeldinger

 

     

For barn:

Påmelding til vennegrupper
Påmelding til babysang i Bogafjell menighet
Påmelding til å være med som forsanger på familiens lovsangsavdeling 
Påmelding til Sommerleir for barnecellegruppene og andre betweensbarn i Bogafjell sokn. (født.2004-2006)

- Påmelding til barnecellegruppe 4. klasse

Trosopplæringstiltak:
- Påmelding til 1-årssamling Bogafjell
- Påmelding til 1-årssamling Figgjo
- Påmelding 3-åringer Bogafjell
- Påmelding 3-åringer Figgjo
- Påmelding 4-åringer Bogafjell
- Påmelding til dåpsskolen Bogafjell

- Påmelding til kirkeleir 3. klasse


For ungdom:

Hjelpeleder 2016/2017

Medlemskontingent GreenHouse

Påmelding til konfirmasjon 2016/2017!

Påmelding til ungdomsleir på Allsvik 24.-26.juni 2016For voksne/familie:
- Påmelding til sammenTREFF

  

 


 


 

 

 

 

 

 

Dette forplikter foresatte og konfirmant seg til ved påmelding

Når du melder deg på vårt konfirmantopplegg, forplikter du deg til følgende:

  • å møte presis til konfirmanttimene som finner sted ca annenhver torsdag kl. 19.00-21.30. Alle tar med seg Bibel og skrivesaker til undervisningen. Oppstarten er etter høstferien i oktober. Ved forfall skal foresatte informere om dette via sms til ungdomsprest.
  • å delta på enkeltarrangement som er en del av konfirmantopplegget vårt.
  • å være med på åtte valgfrie gudstjenester i løpet av konfirmantåret.
  • å være med på leirskole første del av vinterferien (ta kontakt med ungdomsprest dersom en av spesielle årsaker ikke kan delta på denne).
  • å få navnet offentliggjort i ei liste over våre konfirmanter som legges ut på vår nettside, menighetsblad og i lokalaviser.
  • å betale 3900 kroner som dekker alle utgifter i forbindelse med konfirmantåret - også leirskolen i Danmark. Beløpet skal betales i forkant av leirskolen. Ta kontakt med ungdomsprest dersom det er vanskelig å betale dette beløpet.